Zachowujemy wszystkie standardy bezpieczeństwa epidemiologicznego związanego z COVID-19

Chronimy klientów:

 • Przyjmujemy tylko osoby zdrowe
 • Pomiar temperatury przed wizytą
 • Ankiety online przed wizyta
 • Brak kontaktu z między klientami
 • W czasie wykonywania usługi przebywa tylko jeden klient
 • Wydłużony czas pomiędzy klientami na dezynfekcję pomieszczeń
 • Dezynfekcja sprzętu po każdym kliencie
 • Dezynfekcja recepcji po każdym kliencie
 • Maseczki jednorazowe
 • Rękawiczki jednorazowe
 • Dostępne płyny do dezynfekcji rąk